+371 20219503        

Sveicināti Anllu Interneta veikalā Īstajā brīdī!

PREČU ATGRIEŠANA UN GARANTIJA

 1. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā kopš pirkuma brīža preci atgriezt. Lai to izdarītu, jāaizpilda atteikuma veidlapa un kopā ar pavadzīmi jānosūta preci mums atpakaļ. Precei jābūt oriģinālajā iepakojumā un nelietotai. Atpakaļ netiek pieņemtas sekojošas preces: audumi, kuri piegriezti atbilstoši pasūtījumam, mēbeles, apģērbi un citas preces, kas veidotas pēc individuāla pasūtījuma, datorspēles atvērtā iepakojumā, CD, DVD, citus datu nesējus, kosmētiku, intīmpreces.
 2. Preču vērtības samazināšanās izdevumus, kas notikuši pie tās lietošanas, sedz klients.
 3. Maiņas vai atgriešanas gadījumos, veiktie maksājumi par preci tiek atgriezti uz norādīto pasta nodaļu vai bankas konta numuru. Ja jūs izvēlēsieties atteikties no pasūtītās preces, Anllu Jums atmaksās visus no Jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Anllu uzzinājusi par Jūsu lēmumu atteikties no pasūtītās preces (proti, atdot preci atpakaļ). Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt veicot pasūtījumu, ja vien nebūsiet skaidri paudis piekrišanu saņemt atmaksu citā veidā. Anllu var aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad Anllu būs saņēmusi preci atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
 4. Pircējam ir tiesības informēt pārdevēju par preces nepilnībām divu gadu laikā no preces saņemšanas brīža. Klients, kurš no Anllu ir saņēmis līguma noteikumiem neatbilstošu preci, divu gadu laikā no preces iegādes dienas, ir tiesīgas pieprasīt, lai Anllu veic vienu no šīm darbībām: a) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem; b) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; c) attiecīgi samazina preces cenu; d) atceļ līgumu un atmaksā klientam par preci samaksāto naudas summu.
 5. Klients ir tiesīgs vispirms prasīt, lai Anllu bez atlīdzības remontē vai bez atlīdzības apmaina pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
 6. Ja pircējs ar pārdēvēju nespēj vienoties par remontu vai preces maiņu, tad pārdevējam ir jāpierāda, ka prece ir bojāta nepareizas lietošanas rezultātā pirmā pusgada laikā kopš preces iegādes.
 7. Pārējā garantijas laikā, pircējam ir jāpierāda, ka prece ir nekvalitatīva, un tā ir tikusi lietota saskaņā ar instrukciju.
 8. Preces pavadzīme ir pierādījums, kas apliecina veikto pirkumu. Glabājiet to visu garantijas laiku! Sekojiet norādītajām preču lietošanas instrukcijām, lietojiet tās pareizi, lai nekvalitatīvas preces gadījumā varētu sniegt informāciju par tās nepilnībām un ražošanas kļūdām.
 9. Ja prece ir nepareiza lietota, tad pārdevējs par tās nepilnībām neuzņemas atbildību.
 10. Sīkāku informāciju par garantijas noteikumiem un lietošanu, kā arī instrukcijām, variet saņemt klientu apkalpošanas nodaļā.
 11. Bojātu preci, lūdzu, kopā ar pavadzīmi, atgriezt uz SIA Anllu, A/K – 43, Rīga, LV-1044.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

 1. Pasūtīto preci Jums ir tiesības apmainīt vai atgriezt. Atgrieztai precei jābūt nelietotai un oriģinālajā iepakojumā. Jums ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža atteikties no pasūtītās preces, neminot iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (pa pastu vai e-pastu nosūtītu atteikuma veidlapu) mūs – SIA Anllu, A/K – 43, Rīga, LV-1044, e-pasta adrese: [email protected] – ir jāinformē par lēmumu atteikties no saņemtās preces. Jūs varat izmantot šeit redzamo atteikuma veidlapas paraugu pdf formātā: Atteikuma Veidlapa.
 2. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet mums pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Jums prece jānosūta atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no pasūtītās preces. Preci nelietotu iesaiņojiet, oriģinālajā iepakojumā, pievienojiet pavadzīmi vai tās kopiju un nogādājiet to mums, nosūtot to no pasta nodaļas uz sekojošu adresi: SIA Anllu, A/K – 43, Rīga, LV-1044.
 3. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
 4. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības, SIA Anllu ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. SIA Anllu atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai ar naudas pārvedumu uz norādīto pasta nodaļu.
 5. Jūs esat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota nevis tāpēc, lai pārbaudītu šīs preces veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Ja ir saņemta bojāta prece, sūtiet to atpakaļ Anllu. Ja vēlaties preci samainīt, tad aizpildiet prasīto informāciju atgriešanas veidlapā un pasūtiet preces no jauna.